תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


במדבר פרק לו

א וקריבו רישי אבהתא, לזרעית בני גלעד בר מכיר בר מנשה--מזרעיית, בני יוסף; ומלילו קודם משה, וקדם רברביא--רישי אבהתא, לבני ישראל.  ב ואמרו, ית ריבוני פקיד ה', למיתן ית ארעא באחסנא בעדבא, לבני ישראל; וריבוני, אתפקד במימרא דה', למיתן ית אחסנת צלופחד אחונא, לבנתיה.  ג ויהויין לחד מבני שבטי בני ישראל, לנשין, ותתמנע אחסנתהון מאחסנת אבהתנא, ותיתוסף על אחסנת שבטא דיהויין להון; ומעדב אחסנתנא, יתמנע.  ד ואם יהי יובילא, לבני ישראל, ותיתוסף אחסנתהון, על אחסנת שבטא דיהויין להון; ומאחסנת שבטא דאבהתנא, תתמנע אחסנתהון.  ה ופקיד משה ית בני ישראל, על מימרא דה' למימר:  יאות שבטא דבני יוסף, ממללין.  ו דין פתגמא דפקיד ה', לבנת צלופחד למימר, לדתקין בעיניהון, יהויין לנשין:  ברם, לזרעית שבטא דאבוהון--יהויין לנשין.  ז ולא תסחר אחסנא לבני ישראל, משבטא לשבטא:  ארי גבר, באחסנת שבטא דאבהתוהי, ידבקון, בני ישראל.  ח וכל ברתא ירתת אחסנא, משבטיא דבני ישראל--לחד מזרעית שבטא דאבוהא, תהי לאיתו:  בדיל, דיירתון בני ישראל, גבר, אחסנת אבהתוהי.  ט ולא תסחר אחסנא משבטא, לשבטא אוחרנא:  ארי גבר, באחסנתיה, ידבקון, שבטיא דבני ישראל.  י כמא דפקיד ה', ית משה, כין עבדא, בנת צלופחד.  יא והוואה מחלה תרצה, וחוגלה ומלכה ונועה--בנת צלופחד:  לבני אחי אבוהון, לנשין.  יב מזרעיית בני מנשה בר יוסף, הוואה לנשין; והות, אחסנתהון, על שיבט, זרעית אבוהון.  יג אילין פיקודיא ודיניא, דפקיד ה' בידא דמשה--לוות בני ישראל:  במישריא דמואב, על ירדנא דיריחו.  {ש}


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


יש לך שאלה או הערה?