תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


במדבר פרק כט

א ובירחא שביעאה בחד לירחא, מערע קדיש יהי לכון--כל עבידת פולחן, לא תעבדון:  יום יבבא, יהי לכון.  ב ותעבדון עלתא לאתקבלא ברעווא, קודם ה'--תור בר תורי חד, דכר חד; אימרין בני שנא שבעא, שלמין.  ג ומנחתהון--סולתא, דפילא במשח:  תלתא עסרונין לתורא, תרין עסרונין לדכרא.  ד ועסרונא חד, לאימרא חד, כין לשבעא, אימרין.  ה וצפיר בר עיזין חד, חטתא, לכפרא, עליכון.  ו בר מעלת ירחא ומנחתה, ועלת תדירא ומנחתה, ונסכיהון, כדחזי להון:  לאתקבלא ברעווא, קורבנא קודם ה'.  {ס}

ז ובעסרא לירחא שביעאה הדין, מערע קדיש יהי לכון, ותענון, ית נפשתכון; כל עבידא, לא תעבדון.  ח ותקרבון עלתא קודם ה' לאתקבלא ברעווא, תור בר תורי חד דכר חד; אימרין בני שנא שבעא, שלמין יהון לכון.  ט ומנחתהון--סולתא, דפילא במשח:  תלתא עסרונין, לתורא, תרין עסרונין, לדכרא חד.  י עסרונא, עסרונא, לאימרא, חד--כין לשבעא, אימרין.  יא צפיר בר עיזין חד, חטתא; בר מחטת כיפוריא, ועלת תדירא, ומנחתה, ונסכיהון.  {ס}

יב ובחמישת עסרא יומא לירחא שביעאה, מערע קדיש יהי לכון--כל עבידת פולחן, לא תעבדון; ותיחגון חגא קודם ה', שבעא יומין.  יג ותקרבון עלתא קורבן דמתקבל ברעווא, קודם ה'--תורי בני תורי תלת עסר, דכרין תרין; אימרין בני שנא ארבעת עסר, שלמין יהון.  יד ומנחתהון--סולתא, דפילא במשח:  תלתא עסרונין לתורא חד, לתלת עסר תורין, תרין עסרונין לדכרא חד, לתרין דכרין.  טו ועסרונא, עסרונא, לאימרא, חד--כין לארבעת עסר, אימרין.  טז וצפיר בר עיזין חד, חטתא; בר מעלת תדירא, מנחתה ונסכה.  {ס}

יז וביומא תניינא, תורי בני תורי תרי עסר--דכרין תרין; אימרין בני שנא ארבעת עסר, שלמין.  יח ומנחתהון ונסכיהון לתורי לדכרי ולאימרי, במנייניהון--כדחזי.  יט וצפיר בר עיזין חד, חטתא; בר מעלת תדירא, ומנחתה ונסכיהון.  {ס}

כ וביומא תליתאה תורי חד עסר, דכרין תרין; אימרין בני שנא ארבעת עסר, שלמין.  כא ומנחתהון ונסכיהון לתורי לדכרי ולאימרי, במנייניהון--כדחזי.  כב וצפירא דחטתא, חד; בר מעלת תדירא, ומנחתה ונסכה.  {ס}

כג וביומא רביעאה תורי עסרא, דכרין תרין; אימרין בני שנא ארבעת עסר, שלמין.  כד מנחתהון ונסכיהון לתורי לדכרי ולאימרי, במנייניהון--כדחזי.  כה וצפיר בר עיזין חד, חטתא; בר מעלת תדירא, מנחתה ונסכה.  {ס}

כו וביומא חמישאה תורי תשעא, דכרין תרין; אימרין בני שנא ארבעת עסר, שלמין.  כז ומנחתהון ונסכיהון לתורי לדכרי ולאימרי, במנייניהון--כדחזי.  כח וצפירא דחטתא, חד; בר מעלת תדירא, ומנחתה ונסכה.  {ס}

כט וביומא שתיתאה תורי תמניא, דכרין תרין; אימרין בני שנא ארבעת עסר, שלמין.  ל ומנחתהון ונסכיהון לתורי לדכרי ולאימרי, במנייניהון--כדחזי.  לא וצפירא דחטתא, חד; בר מעלת תדירא, מנחתה ונסכהא.  {ס}

לב וביומא שביעאה תורי שבעא, דכרין תרין; אימרין בני שנא ארבעת עסר, שלמין.  לג ומנחתהון ונסכיהון לתורי לדכרי ולאימרי, במנייניהון--כדחזי להון.  לד וצפירא דחטתא, חד; בר מעלת תדירא, מנחתה ונסכה.  {ס}

לה ביומא, תמינאה--כנישין, תהון לכון:  כל עבידת פולחן, לא תעבדון.  לו ותקרבון עלתא קורבן דמתקבל ברעווא, קודם ה'--תור חד, דכר חד; אימרין בני שנא שבעא, שלמין.  לז מנחתהון ונסכיהון, לתורא לדכרא ולאימרי במנייניהון--כדחזי.  לח וצפירא דחטתא, חד; בר מעלת תדירא, ומנחתה ונסכה.  לט אילין תעבדון קודם ה', במועדיכון--בר מנדריכון ונדבתכון, לעלוותכון ולמנחוותכון, ולנסכיכון, ולנכסת קודשיכון. 


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


יש לך שאלה או הערה?