תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


במדבר פרק כח

א ומליל ה', עם משה למימר.  ב פקיד ית בני ישראל, ותימר להון:  ית קורבני לחים סידור לקורבניי, לאתקבלא ברעווא, תיטרון, לקרבא קודמיי בזמניה.  ג ותימר להון--דין קורבנא, דתקרבון קודם ה':  אימרין בני שנא שלמין תרין ליומא, עלתא תדירא.  ד ית אימרא חד, תעביד בצפרא; וית אימרא תניינא, תעביד בין שמשיא.  ה וחד מן עסרא בתלת סאין סולתא, למנחתא, דפילא במשח כתישא, רבעות הינא.  ו עלת, תדירא--דאתעבידת, בטורא דסיניי, לאתקבלא ברעווא, קורבנא קודם ה'.  ז ונסכיה רבעות הינא, לאימרא חד; בקודשא, יתנסך ניסוך דחמר עתיק--קודם ה'.  ח וית אימרא תניינא, תעביד בין שמשיא:  כמנחת צפרא וכנסכיה תעביד, קורבן דמתקבל ברעווא קודם ה'.  {פ}

ט וביומא, דשבתא--תרין אימרין בני שנא, שלמין; ותרין עסרונין, סולתא מנחתא דפילא במשח--ונסכיה.  י עלת שבא, תתעביד בשבא, על עלת תדירא, ונסכה.  {פ}

יא וברישי, ירחיכון--תקרבון עלתא, קודם ה':  תורי בני תורי תרין ודכר חד, אימרין בני שנא שבעא שלמין.  יב ותלתא עסרונין, סולתא מנחתא דפילא במשח, לתורא, חד; ותרין עסרונין, סולתא מנחתא דפילא במשח, לדכרא, חד.  יג ועסרונא עסרונא, סולתא מנחתא דפילא במשח, לאימרא, חד; עלתא לאתקבלא ברעווא, קורבנא קודם ה'.  יד ונסכיהון, פלגות הינא יהי לתורא ותלתות הינא לדכרא ורבעות הינא לאימרא--חמרא:  דא עלת ריש ירחא באתחדתותיה, כין לכל רישי ירחי שתא.  טו וצפיר בר עיזין חד לחטתא, קודם ה', על עלת תדירא יתעביד, ונסכיה.  {ס}

טז ובירחא קדמאה, בארבעת עסרא יומא--לירחא:  פסחא, קודם ה'.  יז ובחמישת עסרא יומא לירחא הדין, חגא:  שבעא יומין, פטירא יתאכיל.  יח ביומא קדמאה, מערע קדיש:  כל עבידת פולחן, לא תעבדון.  יט ותקרבון קורבנא עלתא קודם ה', תורי בני תורי תרין ודכר חד; ושבעא אימרין בני שנא, שלמין יהון לכון.  כ ומנחתהון--סולתא, דפילא במשח:  תלתא עסרונין לתורא, ותרין עסרונין לדכרא--תעבדון.  כא עסרונא עסרונא, תעביד, לאימרא, חד--כין לשבעא, אימרין.  כב וצפירא דחטתא, חד, לכפרא, עליכון.  כג בר מעלת צפרא, דהיא עלת תדירא--תעבדון, ית אילין.  כד כאילין תעבדון ליומא, שבעא יומין--לחים קורבן דמתקבל ברעווא, קודם ה'; על עלת תדירא יתעביד, ונסכיה.  כה וביומא, שביעאה--מערע קדיש, יהי לכון:  כל עבידת פולחן, לא תעבדון.  {ס}

כו וביומא דביכוריא, בקרוביכון מנחתא חדתא קודם ה'--בעצרתכון:  מערע קדיש יהי לכון, כל עבידת פולחן לא תעבדון.  כז ותקרבון עלתא לאתקבלא ברעווא, קודם ה'--תורי בני תורי תרין, דכר חד; שבעא אימרין, בני שנא.  כח ומנחתהון--סולתא, דפילא במשח:  תלתא עסרונין, לתורא חד, תרין עסרונין, לדכרא חד.  כט עסרונא, עסרונא, לאימרא, חד--כין לשבעא, אימרין.  ל צפיר בר עיזין, חד, לכפרא, עליכון.  לא בר מעלת תדירא, ומנחתיה--תעבדון; שלמין יהון לכון, ונסכיהון.  {פ}


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


יש לך שאלה או הערה?