תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


במדבר פרק כז

א וקריבא בנת צלופחד, בר חפר בר גלעד בר מכיר בר מנשה, לזרעיית, מנשה בר יוסף; ואילין, שמהת בנתיה--מחלה נועה, וחוגלה ומלכה ותרצה.  ב וקמא קודם משה, וקדם אלעזר כהנא, וקדם רברביא, וכל כנשתא--בתרע משכן זמנא, למימר.  ג אבונא, מית במדברא, והוא לא הוה בגו כנשתא דאזדמנו על ה', בכנשתא דקורח:  ארי בחוביה מית, ובנין לא הוו ליה.  ד למא יתמנע שמא דאבונא מגו זרעיתיה, ארי לית ליה בר; הב לנא אחסנא, בגו אחי אבונא.  ה וקריב משה ית דינהון, לקדם ה'.  {פ}

ו ואמר ה', למשה למימר.  ז יאות, בנת צלופחד ממללן--מיתן תיתין להון אחודת אחסנא, בגו אחי אבוהון; ותעבר ית אחסנת אבוהון, להון.  ח ועם בני ישראל, תמליל למימר:  גבר ארי ימות, ובר לית ליה--ותעברון ית אחסנתיה, לברתיה.  ט ואם לית ליה, ברתא--ותיתנון ית אחסנתיה, לאחוהי.  י ואם לית ליה, אחין--ותיתנון ית אחסנתיה, לאחי אבוהי.  יא ואם לית אחין, לאבוהי--ותיתנון ית אחסנתיה לקריביה דקריב ליה מזרעיתיה, ויירת יתה; ותהי לבני ישראל, לגזירת דין, כמא דפקיד ה', ית משה.  {פ}

יב ואמר ה' למשה, סק לטורא דעבראי הדין; וחזי, ית ארעא, דיהבית, לבני ישראל.  יג ותחזי יתה, ותתכניש לעמך אף את, כמא דאתכניש אהרון, אחוך.  יד כמא דסריבתון על מימרי במדברא דצין, במצות כנשתא, לקדשותי במיא, לעיניהון:  אינון מי מצות רקם, מדברא דצין.  {ס}

טו ומליל משה, קודם ה' למימר.  טז ימני ה', אלה רוחיא לכל בסרא, גוברא, על כנשתא.  יז דייפוק קודמיהון, ודייעול קודמיהון, ודיפיקינון, ודיעילינון; ולא תהי, כנשתא דה', כענא, דלית להון רעי.  יח ואמר ה' למשה, סב לך ית יהושוע בר נון--גבר, דרוח נבואה ביה; ותסמוך ית ידך, עלוהי.  יט ותקים יתיה, קודם אלעזר כהנא, וקדם, כל כנשתא; ותפקיד יתיה, לעיניהון.  כ ותיתין מזיווך, עלוהי--בדיל דיקבלון מיניה, כל כנשתא דבני ישראל.  כא וקדם אלעזר כהנא יקום, וישאל ליה בדין אוריא קודם ה':  על מימריה יהון נפקין ועל מימריה יהון עאלין, הוא וכל בני ישראל עימיה--וכל כנשתא.  כב ועבד משה, כמא דפקיד ה' יתיה; ודבר ית יהושוע, ואקימיה קודם אלעזר כהנא, וקדם, כל כנשתא.  כג וסמך ית ידוהי עלוהי, ופקדיה, כמא דמליל ה', בידא דמשה.  {פ}


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


יש לך שאלה או הערה?