תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


במדבר פרק כו

א והוה, בתר מותנא;  {פ}
 
ואמר ה' למשה, ולאלעזר בר אהרון כהנא למימר.  ב קבילו ית חושבן כל כנשתא דבני ישראל, מבר עסרין שנין ולעילא--לבית אבהתהון:  כל נפיק חילא, בישראל.  ג ומליל משה ואלעזר כהנא, אמרו לממני יתהון--במישריא דמואב:  על ירדנא דיריחו, למימר.  ד מבר עסרין שנין, ולעילא, כמא דפקיד ה' ית משה ובני ישראל, דנפקו מארעא דמצריים.  ה ראובן, בוכרא דישראל; בני ראובן, חנוך זרעית חנוך, לפלוא, זרעית פלוא.  ו לחצרון, זרעית חצרון; לכרמי, זרעית כרמי.  ז אילין, זרעיית ראובן; והוו מנייניהון, ארבעין ותלתא אלפין, ושבע מאה, ותלתין.  ח ובני פלוא, אליאב.  ט ובני אליאב, נמואל ודתן ואבירם:  הוא דתן ואבירם מערעי כנשתא, דאתכנישו על משה ועל אהרון בכנשתא דקורח, באתכנושיהון, על ה'.  י ופתחת ארעא ית פומה, ובלעת יתהון וית קורח--במותא דכנשתא:  כד אכלת אישתא, ית מאתן וחמשין גוברא, והוו, לאת.  יא ובני קורח, לא מיתו.  {ס}

יב בני שמעון, לזרעייתהון--לנמואל זרעית נמואל, לימין זרעית ימין; ליכין, זרעית יכין.  יג לזרח, זרעית זרח; לשאול, זרעית שאול.  יד אילין, זרעיית שמעון--עסרין ותרין אלפין, ומאתן.  {ס}

טו בני גד, לזרעייתהון--לצפון זרעית צפון, לחגי זרעית חגי; לשוני, זרעית שוני.  טז לאוזני, זרעית אוזני; לערי, זרעית ערי.  יז לארוד, זרעית ארוד; לאראלי--זרעית, אראלי.  יח אילין זרעיית בני גד, למנייניהון--ארבעין אלפין, וחמיש מאה.  {ס}

יט בני יהודה, ער ואונן; ומית ער ואונן, בארעא דכנען.  כ והוו בני יהודה, לזרעייתהון--לשלה זרעית שלה, לפרץ זרעית פרץ; לזרח, זרעית זרח.  כא והוו בני פרץ--לחצרון, זרעית חצרון; לחמול, זרעית חמול.  כב אילין זרעיית יהודה, למנייניהון--שבעין ושיתא אלפין, וחמיש מאה.  {ס}

כג בני יששכר, לזרעייתהון--תולע, זרעית תולע; לפווה, זרעית פווה.  כד לישוב, זרעית ישוב; לשמרון, זרעית שמרון.  כה אילין זרעיית יששכר, למנייניהון--שיתין וארבעא אלפין, ותלת מאה.  {ס}

כו בני זבולון, לזרעייתהון--לסרד זרעית סרד, לאילון זרעית אילון; ליחלאל--זרעית, יחלאל.  כז אילין זרעיית זבולון, למנייניהון--שיתין אלפין, וחמיש מאה.  {ס}

כח בני יוסף, לזרעייתהון--מנשה, ואפריים.  כט בני מנשה, למכיר זרעית מכיר, ומכיר, אוליד ית גלעד; לגלעד, זרעית גלעד.  ל אילין, בני גלעד--איעזר, זרעית איעזר; לחלק, זרעית חלק.  לא ואשריאל--זרעית, אשריאל; ושכם, זרעית שכם.  לב ושמידע, זרעית שמידע; וחפר, זרעית חפר.  לג וצלופחד בר חפר, לא הוו ליה בנין--אלהין בנן:  ושום, בנת צלופחד--מחלה ונועה, חוגלה מלכה ותרצה.  לד אילין, זרעיית מנשה; ומנייניהון, חמשין ותרין אלפין ושבע מאה.  {ס}

לה אילין בני אפריים, לזרעייתהון--לשותלח זרעית שותלח, לבכר זרעית בכר; לתחן, זרעית תחן.  לו ואילין, בני שותלח--לעירן, זרעית עירן.  לז אילין זרעיית בני אפריים למנייניהון, תלתין ותרין אלפין וחמיש מאה; אילין בני יוסף, לזרעייתהון.  {ס}

לח בני בנימין, לזרעייתהון--לבלע זרעית בלע, לאשבל זרעית אשבל; לאחירם, זרעית אחירם.  לט לשפופם, זרעית שפופם; לחופם, זרעית חופם.  מ והוו בני בלע, ארד ונעמן--זרעית, ארד, לנעמן, זרעית נעמן.  מא אילין בני בנימין, לזרעייתהון; ומנייניהון, ארבעין וחמשא אלפין ושית מאה.  {ס}

מב אילין בני דן, לזרעייתהון--לשוחם, זרעית שוחם; אילין זרעיית דן, לזרעייתהון.  מג כל זרעית שוחם, למנייניהון--שיתין וארבעא אלפין, וארבע מאה.  {ס}

מד בני אשר, לזרעייתהון--לימנה זרעית ימנה, לישווי זרעית ישווי; לבריעה, זרעית בריעה.  מה לבני בריעה--לחבר, זרעית חבר; למלכיאל--זרעית, מלכיאל.  מו ושום בת אשר, שרח.  מז אילין זרעיית בני אשר, למנייניהון--חמשין ותלתא אלפין, וארבע מאה.  {ס}

מח בני נפתלי, לזרעייתהון--ליחצאל, זרעית יחצאל; לגוני, זרעית גוני.  מט ליצר, זרעית יצר; לשילם, זרעית שילם.  נ אילין זרעיית נפתלי, לזרעייתהון; ומנייניהון, ארבעין וחמשא אלפין וארבע מאה.  נא אילין, מנייני בני ישראל--שית מאה וחד, אלפין; שבע מאה, ותלתין.  {פ}

נב ומליל ה', עם משה למימר.  נג לאילין, תתפליג ארעא באחסנא--במניין שמהן.  נד לסגיאי, תסגון אחסנתהון, ולזעירי, תזערון אחסנתהון:  גבר לפום מניינוהי, תתייהיב אחסנתיה.  נה ברם בעדבא, תתפליג ארעא:  לשמהת שבטי אבהתהון, יחסנון.  נו על פום, עדבא, תתפליג, אחסנתהון--בין סגיאי, לזעירי.  {ס}

נז ואילין מנייני ליוואי, לזרעייתהון--לגרשון זרעית גרשון, לקהת זרעית קהת; למררי, זרעית מררי.  נח אילין זרעיית לוי, זרעית לבני זרעית חברון זרעית מחלי זרעית מושי, זרעית, קורח; וקהת, אוליד ית עמרם.  נט ושום איתת עמרם, יוכבד בת לוי, דילידת יתה ללוי, במצריים; וילידת לעמרם, ית אהרון וית משה, וית, מרים אחתהון.  ס ואתייליד לאהרון, ית נדב וית אביהוא, ית אלעזר, וית איתמר.  סא ומית נדב, ואביהוא, בקרוביהון אישתא נוכריתא, קודם ה'.  סב והוו מנייניהון, עסרין ותלתא אלפין--כל דכורא, מבר ירחא ולעילא:  ארי לא אתמניאו, בגו בני ישראל, ארי לא אתייהיבת להון אחסנא, בגו בני ישראל.  סג אילין מנייני משה, ואלעזר כהנא--דמנו ית בני ישראל, במישריא דמואב, על, ירדנא דיריחו.  סד ובאילין, לא הוה גבר, ממנייני משה, ואהרון כהנא--דמנו ית בני ישראל, במדברא דסיניי.  סה ארי אמר ה' להון, ממת ימותון במדברא; ולא אשתאר מינהון, אנש--אלהין כלב בר יפונה, ויהושוע בר נון.  {ס}


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


יש לך שאלה או הערה?