תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


במדבר פרק כה

א ויתיב ישראל, בשיטין; ושרי עמא, למטעי בתר בנת מואב.  ב וקראה לעמא, לדבחי טעוותהון; ואכל עמא, וסגידו לטעוותהון.  ג ואתחבר ישראל, לבעלא פעור; ותקיף רוגזא דה', בישראל.  ד ואמר ה' למשה, דבר ית כל רישי עמא, ודון וקטול דחייב קטול קודם ה', לוקביל שמשא; ויתוב תקוף רוגזא דה', מישראל.  ה ואמר משה, לדייני ישראל:  קטולו גבר גוברוהי, דאתחברו לבעלא פעור.  ו והא גוברא מבני ישראל אתא, וקריב לוות אחוהי ית מדייניתא, לעיני משה, ולעיני כל כנשתא דבני ישראל; ואינון בכן, בתרע משכן זמנא.  ז וחזא, פינחס בר אלעזר, בר אהרון, כהנא; וקם מגו כנשתא, ונסיב רומחא בידיה.  ח ועל בתר גוברא בר ישראל לקובתא, ובזע ית תרוויהון--ית גוברא בר ישראל, וית איתתא במעהא; ואתכלי, מותנא, מעל, בני ישראל.  ט והוו, דמיתו במותנא--עסרין וארבעא, אלפין.  {פ}

י ומליל ה', עם משה למימר.  יא פינחס בר אלעזר בר אהרון כהנא, אתיב ית חמתי מעל בני ישראל, בדקני ית קנאתי, ביניהון; ולא שיציתי ית בני ישראל, בקנאתי.  יב בכין, אימר:  האנא גזר ליה ית קיימי, שלם.  יג ותהי ליה ולבנוהי בתרוהי, קיים כהונת עלם--חלף, דקני קודם אלהיה, וכפר, על בני ישראל.  יד ושום גוברא בר ישראל קטילא, דאתקטיל עם מדייניתא--זמרי, בר סלוא:  רב בית בא, לבית שמעון.  טו ושום איתתא דאתקטילת מדייניתא, כוזבי בת צור:  ריש אומי בית אבא במדיין, הוא.  {פ}

טז ומליל ה', עם משה למימר.  יז אעיק, למדיינאי; ותקטיל, יתהון.  יח ארי מעיקין אינון לכון, בנכליהון דנכילו לכון על עיסק פעור; ועל עיסק כוזבי בת רבא דמדיין, אחתהון, דאתקטילת ביומא דמותנא, על עיסק פעור. 


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


יש לך שאלה או הערה?