תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


במדבר פרק כד

א וחזא בלעם, ארי תקין קודם ה' לברכא ית ישראל, ולא הליך כזמן בזמן, אלהין לקדמות נחשיא; ושווי למדברא, אפוהי.  ב וזקף בלעם ית עינוהי, וחזא ית ישראל, שרן, לשבטיהון; ושרת עלוהי, רוח נבואה מן קודם ה'.  ג ונטל מתליה, ואמר:  אימר בלעם בר בעור, ואימר גוברא דשפיר חזי.  ד אימר--דשמע, מימר מן קודם אל:  דחיזו מן קודם שדיי חזי, שכיב ומתגלי ליה.  ה מא טבא ארעך, יעקוב; בית משרך, ישראל.  ו כנחלין דמידברין, כגינת שקיא דעל פרת; כבוסמיא דנצב ה', כארזין דנציבין על מיא.  ז יסגי מלכא דיתרבא מבנוהי, וישלוט בעממין סגיאין; וייתקף מאגג מלכיה, ותינטל מלכותיה.  ח אל דאפיקינון ממצריים, תוקפא ורומא דיליה; ייכלון בית ישראל נכסי עממיא סנאיהון, ובביזת מלכיהון יתפנקון--וארעתהון יחסנון.  ט ינוח ישרי בתקוף כאריא וכליתא, ולית דיקימיניה; בריכך יהון בריכין, וליטך יהון ליטין.  י ותקיף רוגזא דבלק בבלעם, ושקפינון לידוהי; ואמר בלק לבלעם, למלט סנאיי קריתך, והא ברכא מבריכת להון, דנן תלת זמנין.  יא וכען, איזיל לך לאתרך; אמרית יקרא אייקרינך, והא מנעך ה' מן יקר.  יב ואמר בלעם, לבלק:  הלא, אף עם אזגדך דשלחתא לוותי--מלילית למימר.  יג אם ייתין לי בלק מלי ביתיה, כסף ודהב--לית לי רשו למעבר על גזירת מימרא דה', למעבד טבתא או בשתא מרעותי:  דימליל ה', יתיה אמליל.  יד וכען, האנא אזיל לעמי; איתא, אמלכינך מא דתעביד, ואחווי לך מא דיעביד עמא הדין לעמך, בסוף יומיא.  טו ונטל מתליה, ואמר:  אימר בלעם בר בעור, ואימר גוברא דשפיר חזי.  טז אימר, דשמע מימר מן קודם אל, וידע, מדע מן קודם עילאה; חיזו מן קודם שדיי חזי, שכיב ומתגלי ליה.  יז חזיתיה ולא כען, סכיתיה ולא איתוהי קריב; כד יקום מלכא מיעקוב, ויתרבא משיחא מישראל, ויקטיל רברבי מואב, וישלוט בכל בני אנשא.  יח ויהי אדום ירותא, ויהי ירותא שעיר--לבעלי דבבוהי; וישראל, יצלח בנכסין.  יט וייחות, חד מדבית יעקוב; ויוביד משיזיב, מקרית עממיא.  כ וחזא, ית עמלקאה, ונטל מתליה, ואמר:  ריש קרביא דישראל הוה עמלק, וסופיה לעלמא ייבד.  כא וחזא, ית שלמאה, ונטל מתליה, ואמר:  תקיף, בית מותבך, ושו בכרך תקיף, מדורך.  כב ארי אם יהי, לשיצאה שלמאה--עד מא, אתוראה ישבינך.  כג ונטל מתליה, ואמר:  ויי, לחייביא דייחון כד יעביד אלהא ית אילין.  כד וסיען יצטרחן מרומאי, ויענון לאתור וישעבדון לעבר פרת; ואף אינון, לעלמא ייבדון.  כה וקם בלעם, ואזל ותב לאתריה; ואף בלק, אזל לאורחיה.  {פ}


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


יש לך שאלה או הערה?