תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


במדבר פרק יב

א ומלילת מרים ואהרון במשה, על עיסק איתתא שפירתא דנסיב:  ארי איתתא שפירתא דנסיב, רחיק.  ב ואמרו, הלחוד ברם עם משה מליל ה'--הלא, אף עימנא מליל; ושמיע, קודם ה'.  ג וגוברא משה, ענוותן לחדא:  מכול, אנשא--דעל אפי ארעא.  {ס}

ד ואמר ה' בתכיף, למשה ולאהרון ולמרים, פוקו תלתיכון, למשכן זמנא; ונפקו, תלתיהון.  ה ואתגלי ה' בעמודא דעננא, וקם בתרע משכנא; וקרא אהרון ומרים, ונפקו תרוויהון.  ו ואמר, שמעו כען פתגמיי; אם יהון, לכון נביין--אנא ה' בחזווין אנא מתגלי להון, בחלמין אנא ממליל עימהון.  ז לא כין, עבדי משה:  בכל עמי, מהימן הוא.  ח ממלל עם ממלל מלילנא עימיה, ובחיזו ולא בחדוון, ודמות יקרא דה', מסתכל; ומדין לא דחילתון, למללא בעבדי במשה.  ט ותקיף רוגזא דה' בהון, ואסתלק.  י ועננא, אסתלק מעילווי משכנא, והא מרים, חוורא כתלגא; ואתפני אהרון לוות מרים, והא סגירא.  יא ואמר אהרון, למשה:  בבעו ריבוני--לא כען תשווי עלנא חובא, דאיטפשנא ודסרחנא.  יב לא כען תתרחק דא מביננא, ארי אחתנא היא--צלי כען על בסרא מיתא הדין דבה, וייתסי.  יג וצלי משה, קודם ה' למימר:  אלהא, בבעו אסי כען יתה.  {פ}

יד ואמר ה' למשה, ואילו אבוהא מנזף נזף בה--הלא תתכלים, שבעא יומין; תסתגר שבעא יומין, מברא למשריתא, ובתר כין, תתכניש.  טו ואסתגרת מרים מברא למשריתא, שבעא יומין; ועמא לא נטל, עד דאתכנישת מרים.  טז ובתר כין נטלו עמא, מחצרות; ושרו, במדברא דפארן.  {פ}


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


יש לך שאלה או הערה?