תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


במדבר פרק י

א ומליל ה', עם משה למימר.  ב עביד לך, תרתין חצוצרן דכסף--נגיד, תעביד יתהון; ויהויין לך לערעא כנשתא, ולאטלא ית משרייתא.  ג ויתקעון, בהון--ויזדמנון לוותך כל כנשתא, לתרע משכן זמנא.  ד ואם בחדא, יתקעון--ויזדמנון לוותך רברביא, רישי אלפיא דישראל.  ה ותתקעון, יבבתא--וייטלון, משרייתא, דשרן, קידומא.  ו ותתקעון יבבתא, תניינות--וייטלון משרייתא, דשרן דרומא; יבבתא יתקעון, למטלניהון.  ז ובמכנש, ית קהלא--תתקעון, ולא תייבבון.  ח ובני אהרון כהניא, יתקעון בחצוצרתא; ויהון לכון לקיים עלם, לדריכון.  ט וארי תיעלון לאגחא קרבא בארעכון, על מעיקי דמעיקין לכון--ותייבבון, בחצוצרתא; וייעול דוכרנכון לטבא, קודם ה' אלהכון, ותתפרקון, מסנאיכון.  י וביום חדוותכון ובמועדיכון, וברישי ירחיכון--ותתקעון בחצוצרתא על עלוותכון, ועל נכסת קודשיכון; ויהון לכון לדוכרנא קודם אלהכון, אנא ה' אלהכון.  {פ}

יא והוה בשתא תנייתא, בירחא תניינא--בעסרין בירחא; אסתלק, עננא, מעילווי, משכנא דסהדותא.  יב ונטלו בני ישראל למטלניהון, ממדברא דסיניי; ושרא עננא, במדברא דפארן.  יג ונטלו, בקדמיתא, על מימרא דה', בידא דמשה.  יד ונטל טיקס משרית בני יהודה, בקדמיתא--לחיליהון; ועל חיליה--נחשון, בר עמינדב.  טו ועל חילא--דשבטא, דבני יששכר:  נתנאל, בר צוער.  טז ועל חילא--דשבטא, דבני זבולון:  אליאב, בר חילון.  יז ומתפרק, משכנא; ונטלין בני גרשון ובני מררי, נטלי משכנא.  יח ונטיל, טיקס משרית ראובן--לחיליהון; ועל חיליה--אליצור, בר שדיאור.  יט ועל חילא--דשבטא, דבני שמעון:  שלומיאל, בר צורישדיי.  כ ועל חילא, דשבטא דבני גד:  אליסף, בר דעואל.  כא ונטלין, בני קהת, נטלי, מקדשא; ומקימין ית משכנא, עד מיתיהון.  כב ונטיל, טיקס משרית בני אפריים--לחיליהון; ועל חיליה--אלישמע, בר עמיהוד.  כג ועל חילא--דשבטא, דבני מנשה:  גמליאל, בר פדהצור.  כד ועל חילא--דשבטא, דבני בנימין:  אבידן, בר גדעוני.  כה ונטיל, טיקס משרית בני דן--מכניש לכל משרייתא, לחיליהון; ועל חיליה--אחיעזר, בר עמישדיי.  כו ועל חילא--דשבטא, דבני אשר:  פגעיאל, בר עוכרן.  כז ועל חילא--דשבטא, דבני נפתלי:  אחירע, בר עינן.  כח אילין מטלני בני ישראל, לחיליהון; ונטלו.  {ס}

כט ואמר משה, לחובב בר רעואל מדיינאה חמוהי דמשה, נטלין אנחנא לאתרא דאמר ה', יתיה אתין לכון; איתא עימנא ונוטיב לך, ארי ה' מליל לאיתאה טבתא על ישראל.  ל ואמר ליה, לא איזיל:  אלהין לארעי ולילדותי, איזיל.  לא ואמר, לא כען תשבוק יתנא:  ארי על כין ידעתא, כד הווינא שרן במדברא, וגבורן דאתעבידא לנא, חזיתא בעינך.  לב ויהי, ארי תיזיל עימנא:  ויהי טבא ההוא, דיוטיב ה' עימנא--ונוטיב לך.  לג ונטלו מטורא דאתגלי עלוהי יקרא דה', מהלך תלתא יומין; וארון קיימא דה' נטיל קודמיהון, מהלך תלתא יומין, לאתקנא להון, אתר בית משרי.  לד וענן יקרא דה' מטל עילוויהון, ביממא, במיטלהון, מן משריתא.  {ס}  ]  {ס}

לה והוה במיטל ארונא, ואמר משה:  אתגלי ה', ויתבדרון סנאך, ויערקון בעלי דבבך, מן קודמך.  לו ובמשרוהי, אמר:  תוב ה', שרי ביקרך בגו ריבוות אלפיא דישראל.  {ס}  ]  {פ}


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


יש לך שאלה או הערה?