תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


במדבר פרק ט

א ומליל ה' עם משה במדברא דסיניי בשתא תנייתא למיפקהון מארעא דמצריים, בירחא קדמאה--למימר.  ב ויעבדון בני ישראל ית פסחא, בזמניה.  ג בארבעת עסרא יומא בירחא הדין בין שמשיא, תעבדון יתיה--בזמניה; ככל גזירתיה וככל דחזי ליה, תעבדון יתיה.  ד ומליל משה עם בני ישראל, למעבד פסחא.  ה ועבדו ית פסחא בניסן בארבעת עסרא יומא לירחא, בין שמשיא--במדברא דסיניי:  ככול דפקיד ה', ית משה--כין עבדו, בני ישראל.  ו והוו גובריא, דהוו מסאבין לטמי נפשא דאנשא, ולא יכילו למעבד פסחא, ביומא ההוא; וקריבו קודם משה, וקדם אהרון--ביומא ההוא.  ז ואמרו גובריא האינון, ליה, אנחנא מסאבין, לטמי נפשא דאנשא; למא נתמנע, בדיל דלא לקרבא ית קורבנא דה' בזמניה, בגו, בני ישראל.  ח ואמר להון, משה:  אוריכו עד דאשמע, מא דאתפקד מן קודם ה' על דילכון.  {פ}

ט ומליל ה', עם משה למימר.  י מליל עם בני ישראל, למימר:  גבר גבר ארי יהי מסאב לטמי נפשא דאנשא או באורח רחיקא לכון, או לדריכון, ויעביד פסחא, קודם ה'.  יא בירחא תניינא בארבעת עסרא יומא, בין שמשיא--יעבדון יתיה:  על פטיר ומררין, ייכלוניה.  יב לא ישארון מיניה עד צפרא, וגרמא לא יתברון ביה; ככל גזירת פסחא, יעבדון יתיה.  יג וגוברא דהוא דכי ובאורח לא הוה, ויתמנע מלמעבד פסחא--וישתיצי אנשא ההוא, מעמיה:  ארי קורבנא דה', לא קריב בזמניה--חוביה יקביל, גוברא ההוא.  יד וארי יתגייר עימכון גיורא, ויעביד פסחא קודם ה'--כגזירת פסחא וכדחזי ליה, כין יעביד:  קיימא חד יהי לכון, ולגיוריא וליציביא דארעא.  {ס}

טו וביומא, דאיתקם משכנא, חפא עננא ית משכנא, למשכנא דסהדותא; וברמשא הוי על משכנא, כחיזו אישתא--עד צפרא.  טז כין הוי תדירא, עננא חפי ליה; וחיזו אישתא, בליליא.  יז ולפום אסתלקות עננא, מעילווי משכנא--ובתר כין, נטלין בני ישראל; ובאתר, דשרי תמן עננא--תמן שרן, בני ישראל.  יח על מימרא דה', נטלין בני ישראל, ועל מימרא דה', שרן:  כל יומין, דשרי עננא על משכנא--שרן.  יט ובאורכות עננא על משכנא, יומין סגיאין--וייטרון בני ישראל ית מטרת מימרא דה', ולא נטלין.  כ ואית דהוי עננא, יומין דמניין--על משכנא; על מימרא דה' שרן, ועל מימרא דה' נטלין.  כא ואית דהוי עננא, מרמשא עד צפרא, ומסתלק עננא בצפרא, ונטלין; או יימם ולילי, ומסתלק עננא ונטלין.  כב או תרין יומין או ירחא או עידן בעידן, באורכות עננא על משכנא למשרי עלוהי, שרן בני ישראל, ולא נטלין; ובאסתלקותיה, נטלין.  כג על מימרא דה' שרן, ועל מימרא דה' נטלין:  ית מטרת מימרא דה' נטרין, על מימרא דה' בידא דמשה.  {פ}


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


יש לך שאלה או הערה?