תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


במדבר פרק ח

א ומליל ה', עם משה למימר.  ב מליל, עם אהרון, ותימר, ליה:  באדלקותך, ית בוציניא, לוקביל אפי מנרתא, יהון מנהרין שבעא בוציניא.  ג ועבד כין, אהרון--לוקביל אפי מנרתא, אדליק בוצינהא:  כמא דפקיד ה', ית משה.  ד ודין עובד מנרתא נגידא דהב, עד שידה עד שושנה נגידא היא:  כחזווא, דאחזי ה' ית משה--כין עבד, ית מנרתא.  {פ}

ה ומליל ה', עם משה למימר.  ו קריב, ית ליוואי, מגו, בני ישראל; ותדכי, יתהון.  ז וכדין תעביד להון לדכואיהון, אדי עליהון מיא דחטתא; ויעברון מספר על כל בסרהון, ויחוורון לבושיהון וידכון.  ח וייסבון, תור בר תורי, ומנחתיה, סולתא דפילא במשח; ותור תניין בר תורי, תיסב לחטתא.  ט ותקריב, ית ליוואי, קודם, משכן זמנא; ותכנוש--ית כל כנשתא, דבני ישראל.  י ותקריב ית ליוואי, קודם ה'; ויסמכון בני ישראל ית ידיהון, על ליוואי.  יא וירים אהרון ית ליוואי ארמא קודם ה', מן בני ישראל; ויהון, למפלח ית פולחנא דה'.  יב וליוואי יסמכון ית ידיהון, על ריש תוריא; ועביד ית חד חטתא וית חד עלתא, קודם ה', לכפרא, על ליוואי.  יג ותקים, ית ליוואי, קודם אהרון, וקדם בנוהי; ותרים יתהון ארמא, קודם ה'.  יד ותפריש, ית ליוואי, מגו, בני ישראל; ויהון משמשין קודמיי, ליוואי.  טו ובתר כין ייעלון ליוואי, למפלח ית משכן זמנא; ותדכי יתהון, ותרים יתהון ארמא.  טז ארי אפרשא מופרשין אינון קודמיי, מגו בני ישראל:  חלף פתח כל ולדא בוכרא כולא, מבני ישראל--קריבית יתהון, קודמיי.  יז ארי דילי כל בוכרא בבני ישראל, באנשא ובבעירא:  ביומא, דקטלית כל בוכרא בארעא דמצריים, אקדישית יתהון, קודמיי.  יח וקריבית, ית ליוואי, חלף כל בוכרא, בבני ישראל.  יט ויהבית ית ליוואי מסירין לאהרון ולבנוהי, מגו בני ישראל, למפלח ית פולחן בני ישראל במשכן זמנא, ולכפרא על בני ישראל; ולא יהי בבני ישראל, מותא, במקרב בני ישראל, לקודשא.  כ ועבד משה ואהרון וכל כנשתא דבני ישראל, לליוואי:  ככול דפקיד ה' ית משה, לליוואי--כין עבדו להון, בני ישראל.  כא ואידכיאו ליוואי, וחוורו לבושיהון, וארים אהרון יתהון ארמא, קודם ה'; וכפר עליהון אהרון, לדכואיהון.  כב ובתר כין עאלו ליוואי, למפלח ית פולחנהון במשכן זמנא, קודם אהרון, וקדם בנוהי:  כמא דפקיד ה' ית משה על ליוואי, כין עבדו להון.  {ס}

כג ומליל ה', עם משה למימר.  כד דא, דלליוואי:  מבר עסרין וחמיש שנין, ולעילא, ייתי לחיילא חילא, בפולחן משכן זמנא.  כה ומבר חמשין שנין, יתוב מחיל פולחנא; ולא יפלח, עוד.  כו וישמיש עם אחוהי במשכן זמנא, למיטר מטרא, ופולחנא, לא יפלח; כדין תעביד לליוואי, במטרתהון.  {פ}


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


יש לך שאלה או הערה?