תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


במדבר פרק ו

א ומליל ה', עם משה למימר.  ב מליל עם בני ישראל, ותימר להון:  גבר או איתא, ארי יפריש למידר נדר נזירו--למיזר, קודם ה'.  ג מחמר חדת ועתיק ייזר, חל דחמר חדת וחל דחמר עתיק לא ישתי; וכל מתרות ענבין לא ישתי, וענבין רטיבין ויבישין לא ייכול.  ד כול, יומי נזריה:  מכול דיתעביד מגופנא דחמרא, מפורצנין ועד עיצורין--לא ייכול.  ה כל יומי נדר נזריה, מספר לא יעבר על רישיה:  עד משלם יומיא דנזיר קודם ה', קדיש יהי--ירבי פירוע, סער רישיה.  ו כל יומין דנזיר, קודם ה', על נפשת מיתא, לא ייעול.  ז לאבוהי ולאימיה, לאחוהי ולאחתיה--לא יסתאב להון, במותהון:  ארי נזרא דאלהיה, על רישיה.  ח כול, יומי נזריה, קדיש הוא, קודם ה'.  ט וארי ימות מיתא עלוהי בתכיף שלו, ויסאיב ריש נזריה--ויגלח רישיה ביומא דדכותיה, ביומא שביעאה יגלחיניה.  י וביומא תמינאה, ייתי תרין שפנינין, או תרין, בני יונה:  לוות כהנא--לתרע, משכן זמנא.  יא ויעביד כהנא, חד לחטתא וחד לעלתא, ויכפר עלוהי, מדחב על מיתא; ויקדיש ית רישיה, ביומא ההוא.  יב וייזר קודם ה' ית יומי נזריה, וייתי אימר בר שתיה לאשמא; ויומיא קדמאי יבטלון, ארי אסתאב נזריה.  יג ודא אורייתא, דנזירא:  ביום, משלם יומי נזריה, ייתי יתיה, לתרע משכן זמנא.  יד ויקריב ית קורבניה קודם ה' אימר בר שתיה שלים חד, לעלתא, ואימרתא חדא בת שתה שלמתא, לחטתא; ודכר חד שלים, לנכסת קודשיא.  טו וסל פטיר, סולת גריצן דפילן במשח, ואספוגין פטירין, דמשיחין במשח; ומנחתהון, ונסכיהון.  טז ויקריב כהנא, קודם ה'; ויעביד ית חטתיה, וית עלתיה.  יז וית דכרא יעביד נכסת קודשיא, קודם ה', על, סלא דפטיריא; ויעביד, כהנא, ית מנחתיה, וית נסכיה.  יח ויגלח נזירא, בתרע משכן זמנא--ית ריש נזריה; וייסב, ית סער ריש נזריה, וייתין על אישתא, דתחות דודא דנכסת קודשיא.  יט וייסב כהנא ית דרעא בשילא, מן דכרא, וגריצתא פטירתא חדא מן סלא, ואספוג פטיר חד; וייתין על ידי נזירא, בתר דיגלח ית נזריה.  כ וירים יתהון כהנא ארמא, קודם ה'--קודשא הוא לכהנא, על חדיא דארמותא ועל שקא דאפרשותא; ובתר כין ישתי נזירא, חמרא.  כא דא אורייתא דנזירא, דיידר, קורבניה קודם ה' על נזריה, בר מדתדביק ידיה; כפום נדריה, דיידר--כין יעביד, על אורייתא דנזריה.  {פ}

כב ומליל ה', עם משה למימר.  כג מליל עם אהרון ועם בנוהי למימר, כדין תברכון ית בני ישראל:  כד תימרון, להון.  {ס}  (בכתבי יד תימן עתיקים אין ברכת כוהנים בתרגום אונקלוס:

כד יברכינך ה', וייטרינך.  {ס}

כה ינהר ה' שכינתיה לוותך, וירחים יתך.  {ס}

כו ייסב ה' אפוהי לוותך, וישווי לך שלם.  {ס}  )

כז וישוון ית ברכת שמי, על בני ישראל; ואנא, אבריכינון.  {ס}


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


יש לך שאלה או הערה?