תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


במדבר פרק ג

א ואילין תולדת אהרון, ומשה:  ביומא, דמליל ה' ית משה--בטורא דסיניי.  ב ואילין שמהת בני אהרון, בוכרא נדב, ואביהוא, אלעזר ואיתמר.  ג אילין, שמהת בני אהרון, כהניא, דאתרביאו--דאתקרב קורבנהון, לשמשא.  ד ומית נדב ואביהוא קודם ה' בקרוביהון אישתא נוכריתא קודם ה', במדברא דסיניי, ובנין, לא הוו להון; ושמיש אלעזר ואיתמר, על אפי אהרון אבוהון.  {פ}

ה ומליל ה', עם משה למימר.  ו קריב, ית שבטא דלוי, ותקים יתיה, קודם אהרון כהנא; וישמשון, יתיה.  ז וייטרון ית מטרתיה, וית מטרת כל כנשתא, קודם, משכן זמנא--למפלח, ית פולחן משכנא.  ח וייטרון, ית כל מני משכן זמנא, וית מטרת, בני ישראל--למפלח, ית פולחן משכנא.  ט ותיתין, ית ליוואי, לאהרון, ולבנוהי:  מסירין יהיבין אינון ליה, מן בני ישראל.  י וית אהרון וית בנוהי תמני, וייטרון ית כהונתהון; וחילוניי דיקרב, יתקטיל.  {פ}

יא ומליל ה', עם משה למימר.  יב ואנא הא קריבית ית ליוואי, מגו בני ישראל, חלף כל בוכרא פתח ולדא, מבני ישראל; ויהון משמשין קודמיי, ליוואי.  יג ארי דילי, כל בוכרא--ביומא דקטלית כל בוכרא בארעא דמצריים אקדישית קודמיי כל בוכרא בישראל, מאנשא עד בעירא:  דילי יהון, אנא ה'.  {פ}

יד ומליל ה' עם משה, במדברא דסיניי למימר.  טו מני ית בני לוי, לבית אבהתהון לזרעייתהון:  כל דכורא מבר ירחא ולעילא, תמנינון.  טז ומנא יתהון משה, על מימרא דה'--כמא דאתפקד.  יז והוו אילין בני לוי, בשמהתהון--גרשון, וקהת ומררי.  יח ואילין שמהת בני גרשון, לזרעייתהון--לבני, ושמעי.  יט ובני קהת, לזרעייתהון--עמרם ויצהר, חברון ועוזיאל.  כ ובני מררי, לזרעייתהון--מחלי ומושי; אילין אינון זרעיית לוי, לבית אבהתהון.  כא לגרשון--זרעית לבני, וזרעית שמעי; אילין אינון, זרעיית גרשון.  כב מנייניהון במניין כל דכורא, מבר ירחא ולעילא; מנייניהון, שבעא אלפין וחמיש מאה.  כג זרעיית, גרשון, אחורי משכנא ישרון, מערבא.  כד ורב בית בא, לבית גרשון, אליסף, בר לאל.  כה ומטרת בני גרשון במשכן זמנא, משכנא ופרסא; חופאיה--ופרסא, דתרע משכן זמנא.  כו וסרדי דרתא, וית פרסא דתרע דרתא, דעל משכנא ועל מדבחא, סחור סחור; וית, אטונוהי, לכול, פולחניה.  {ס}

כז ולקהת, זרעית עמרם וזרעית יצהר, וזרעית חברון, וזרעית עוזיאל; אילין אינון, זרעיית קהת.  כח במניין, כל דכורא, מבר ירחא, ולעילא--תמניא אלפין ושית מאה, נטרי מטרתא דקודשא.  כט זרעיית בני קהת, ישרון, על שידא דמשכנא, דרומא.  ל ורב בית בא, לזרעיית קהת, אליצפן, בר עוזיאל.  לא ומטרתהון, ארונא ופתורא ומנרתא ומדבחיא, ומני קודשא, דישמשון בהון; ופרסא--וכול, פולחניה.  לב ואמרכלא דממונא על רברבי ליוואי, אלעזר בר אהרון כהנא, מתחות ידוהי ממונן, נטרי מטרתא דקודשא.  לג למררי--זרעית מחלי, וזרעית מושי; אילין אינון, זרעיית מררי.  לד ומנייניהון במניין כל דכורא, מבר ירחא ולעילא--שיתא אלפין, ומאתן.  לה ורב בית בא לזרעיית מררי, צוריאל בר אביחיל; על שידא דמשכנא ישרון, ציפונא.  לו ודמסיר למיטר, לבני מררי--דפי משכנא, ועברוהי ועמודוהי וסמכוהי; וכל מנוהי--וכול, פולחניה.  לז ועמודי דרתא סחור סחור, וסמכיהון; וסיכיהון, ואטוניהון.  לח ודשרן קודם משכנא קידומא קודם משכן זמנא מדנחא משה ואהרון ובנוהי, נטרי מטרת מקדשא, למטרת, בני ישראל; וחילוניי דיקרב, יתקטיל.  לט כל מנייני ליוואי דמנא משה ואהרון, על מימרא דה'--לזרעייתהון:  כל דכורא מבר ירחא ולעילא, עסרין ותרין אלפין.  {ס}

מ ואמר ה' למשה, מני כל בכוריא דכוריא לבני ישראל, מבר ירחא, ולעילא; וקביל, ית חושבן שמהתהון.  מא ותקריב ית ליוואי קודמיי אנא ה', חלף כל בוכרא בבני ישראל; וית, בעירא דליוואי, חלף כל בוכרא, בבעירא דבני ישראל.  מב ומנא משה, כמא דפקיד ה' יתיה, ית כל בוכרא, בבני ישראל.  מג והוו כל בכוריא דכוריא במניין שמהן, מבר ירחא ולעילא--למנייניהון:  עסרין ותרין אלפין, ומאתן ושבעין ותלתא.  {פ}

מד ומליל ה', עם משה למימר.  מה קריב ית ליוואי, חלף כל בוכרא בבני ישראל, וית בעירא דליוואי, חלף בעירהון; ויהון משמשין קודמיי ליוואי, אנא ה'.  מו וית פורקן מאתן ושבעין ותלתא--דיתירין, על ליוואי, מבכוריא, דבני ישראל.  מז ותיסב, חמיש חמיש סלעין--לגולגולתא:  בסלעי קודשא תיסב, עסרין מעין סלעא.  מח ותיתין כספא, לאהרון ולבנוהי--פורקן, דיתירין דבהון.  מט ונסיב משה, ית כסף פורקנהון--מן, דיתירין, על, פריקי ליוואי.  נ מן, בכוריא דבני ישראל--נסיב ית כספא:  אלף, ותלת מאה ושיתין וחמיש--סלעין בסלעי קודשא.  נא ויהב משה ית כסף פריקיא, לאהרון ולבנוהי--על מימרא דה':  כמא דפקיד ה', ית משה.  {פ}


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


יש לך שאלה או הערה?